• Her kommer 6 åringene!

    27/02/2019

    Hos oss har vi valgt å ta ut skolestartergruppe som en egen gruppe hvert år. De har en egen samarbeidsplan mellom skole, hjem og barnehage. I tillegg har vi våre egne opplegg for dette siste året. Både rosaruss, Tarkus trafikk og faste besøksdager på SFO gjennom året er noe av det.